Höftledsdysplasi hos hundar (KLAR)

Allmän Beskrivning

Höftledsdysplasi är en sjukdom hos hundar där hundens höftled utvecklats fel och blir instabil på grund av att ledytorna inte passar mot varandra. En hund föds inte med denna sjukdom det är bara anlaget till denna sjukdom är medfött, sen uppkommer höftledsfelet vanligtvis när valpen växer upp. Höftledsdysplasi kan vara mycket svårt att upptäcka hos de små valparna och därför är det viktigt att man gör en röntgenundersökning när valpen är redo att röntgas, det vill säga när skelettet har vuxit klart. Röntgen sker i normala fall vid ettårsåldern hos hundar innan dess är röntgen inte officiellt gällande.

Orsak

Varför hundar får höfledsdysplasi beror på genetiskt arv och miljöfaktorer.

Slapphet i hundens leder samt snabbvuxenhet är två ärftliga faktorer som påverkar hundens skelett under uppväxttiden. Stora hundraser så som St Bernards, Labrador retriever, Golden retriever, tyska Shepherds samt neapolitanska mastiffer är raser där höftledsdysplasi är vanligt förekommande och därför är det viktigt att det finns tillgång till den medicinska historien om hundens föräldrar för att veta om det finns anlag för sjukdomen.

Miljöfaktorerna som även kan vara en bidragande faktor till höftledsdysplasi är fysisk aktivitet som innebär extra påfrestningar för hunden så som hopp, trappgående m.m. Sen kan energiintaget såsom foder inklusive energimängd och mineralmängd påverka hundens tillväxt i samband med det fysiska aktiviteterna.

Symptom

Höftledsdysplasi kan märkas genom att man ser ett förändrat rörelsemönster hos hunden samt hälta och stelhet. Det kan vara svårt att upptäcka symptom på en hund som har dubbelsidiga problem då hälta inte syns lika tydligt. Instabiliteten i höfterna kan leda till Artros som är en sjukdom där lederna är inflammerade och Atrosen visar symtom som förändrat beteende hos hunden som trötthet, orolighet och sömnproblem.

Diagnos

A Normala höftleder

B Nästan normala höftleder

C Höftleder lindrig dysplasi

D Höftleder måttlig dysplasi

E Höftleder kraftig dysplasi

 

Behandling

För att få en positiv effekt hos unga hundar med höftledsdysplasi krävs träning och medicinsk behandling. Träningen består av att man bygger upp muskler kring lederna för att stabilisera, denna träning kallas fysioterapi. I annat fall måste man ta hänsyn till hur pass långt gången sjukdomen är, hur stor förändringen är, hundens ålder samt om hunden utvecklat Atros. Är förändringen omfattande och hunden tar mer skada en nytta av träningen kan man behöva tänka över en operation och om inte det skulle vara lösningen så kan höftledsprotes vara ett alternativ.

Förebyggande

Det är svårt att förebygga höftledsdysplasi men man kan tänka på miljöfaktorerna som jag nämnde tidigare, att undvika viss sorts fysisk aktivitet som trappor och hopp. Sen kan man även tänka på utfodringsmängden för att inte tillväxthastigheten ska öka onormalt och för att undvika övervikt.